Tin tức việc làm

Quy định về quyền làm việc của người lao động?

Bạn đọc Nguyễn Tiến Thắng ở thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết quy định về quyền làm việc của người lao động?

Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 10, Bộ luật Lao động năm 2019, cụ thể như sau:


1. Được tự do lựa chọn việc làm, làm việc cho bất kỳ người sử dụng lao động nào và ở bất kỳ nơi nào mà pháp luật không cấm.

2. Trực tiếp liên hệ với người sử dụng lao động hoặc thông qua tổ chức dịch vụ việc làm để tìm kiếm việc làm theo nguyện vọng, khả năng, trình độ nghề nghiệp và sức khỏe của mình.


* Bạn đọc Phạm Chí Cường ở phường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, hỏi: Các hành vi bị nghiêm cấm về dân quân tự vệ (DQTV) được pháp luật quy định như thế nào?


Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 14, Luật DQTV năm 2019 "các hành vi bị nghiêm cấm về DQTV", cụ thể:

1. Thành lập, tham gia, tài trợ tổ chức, huấn luyện, điều động, sử dụng DQTV trái pháp luật.

2. Trốn tránh, chống đối, cản trở việc tổ chức, huấn luyện, hoạt động và thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV.

3. Giả danh DQTV.

4. Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ của DQTV được giao xâm phạm lợi ích của quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

5. Sản xuất, vận chuyển, mua bán, thu gom, tàng trữ, sử dụng, chiếm giữ trái pháp luật vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, trang phục, sao mũ, phù hiệu, tài sản của DQTV.

6. Phân biệt đối xử về giới trong công tác DQTV.